Tarieven

Een homeopathische behandeling moet voor iedereen toegankelijk  blijven en daarom heb ik besloten,  gezien de economische situatie,  de tarieven aan te passen.  Deze komen nu meer overeen met wat de meeste zorgverzekeraars vergoeden (vaak 40-50 euro per keer).

Intake: 2 keer 56 euro  (zie onder)
Vervolg consult: 56 euro
Kort consult: 30-45 euro

Belangrijk:

*betaling zo snel mogelijk na het consult en in ieder geval binnen 2 weken; het is voor mijn administratie handiger als ik meteen zie dat er betaald is. 1-2 dagen na het consult ontvangt u de factuur per mail. Deze kunt u dan direct betalen en mailen naar uw zorgverzekeraar.

*verzekeringsnummer en burgerservicenummer; de zorgverzekeraars willen uw burgerservicenummerop de factuur zien ,voor een snelle afhandeling van de declaratie. Dus als u die kan vermelden tijden het consult is dat voor u en voor mij prettig.

* het 2e consult van de Intake wordt 1 week na het 1e consult gepland om zo beter de eerste reacties te kunnen monitoren. Daarna worden de vervolg consulten om de 4 tot 5 weken gepland. Gemiddeld zijn er ongeveer 5 consulten nodig per behandeling.

Gemiddelde kosten per behandeling: Uitgaand van gemiddeld 5 consulten per behandeling kost het traject u gemiddeld 30 euro (indien uw verzekering 50 euro per consult vergoedt) of 80 euro (indien uw verzekering 40 euro per consult vergoedt).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden het geheel of gedeeltelijk het bedrag. Als dat niet zo is. dan is termijnbetaling of tarief aanpassing mogelijk. Geld mag niet de reden zijn dat u niet komt!